Zmiana planu rejonu ul. Rzodkiewki i Osi Królewskiej

By | 2018-08-23T21:18:35+00:00 Wrzesień 7th, 2017|Infrastruktura|0 komentarzy

W dniu 5 września Komisja Strategii i Planowania Przestrzennego zajmowała się m. in. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi  Królewskiej Pałacu Wilanowskiego w rejonie ul. Rzodkiewki. Jest to teren, który – mamy nadzieję – zostanie w dużej części przeznaczony na publiczną
edukację, rekreację i park oraz usługi zdrowotne.

SMMW popiera zaproponowany przez Biuro Architektury kierunek zmian, podkreślając jednocześnie, że teren ten stanowi jedną z ostatnich szans na rozwój Dzielnicy w sposób zrównoważony i przyjazny mieszkańcom.

W wyniku dyskusji uzgodniono, że Komisja podejmie uchwałę opiniującą projekt na kolejnym posiedzeniu (jeszcze we wrześniu).