Walka o skrzyżowanie ul. Vogla z ul. Przyczółkową

By | 2018-09-14T15:37:55+00:00 Wrzesień 12th, 2018|Infrastruktura|0 komentarzy

Skierowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Miejskich, za pośrednictwem Radnej Joanny Kinastowskiej.

Dotyczy: W SPRAWIE OCZEKIWANEGO PRZEZ MIESZKAŃCÓW USPRAWNIENIA KOMUNIKACJI DROGOWEJ I MIEJSKIEJ W REJONIE ZAWAD

 

Wilanów to jedna z najprężniej rozwijających się dzielnic miasta Warszawy. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców dzielnica i miasto boryka się z wieloma ważnymi problemami, w tym inwestycyjnymi ale również komunikacyjnymi. Mieszkańcy właśnie te kwestie najsilniej podkreślają jako ważne z punktu widzenia ich życia codziennego w mieście stołecznym. Mieszkańcy jednego z jej obszarów: Zawad i Kępy Zawadowskiej, do niedawna spokojnej i zielonej części Wilanowa zwracali się za naszym pośrednictwem o rozwiązanie problemu dojazdu i wyjazdu z tej części dzielnicy. Ul. Vogla w zasadzie o każdej już porze dnia jest zakorkowana. W związku z wydanym pozwoleniem na budowę i trwającymi pracami budowlanymi inwestycji handlowo-usługowej – Centrum handlowe z Supermarketem Lidl przy rondzie Syta-Vogla prosimy o szczegółową informację na temat planowanej organizacji ruchu w tym terenie. Czy inwestor zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych finansuje w porozumieniu z Państwem całość zmian komunikacyjnych w tym obszarze? Czy były prowadzone badania na temat wzrostu uciążliwości tej inwestycji dla mieszkańców i jakie ewentualnie były ich wyniki? Jakie rozwiązania komunikacyjne są z planowane w tej kwestii?

Mieszkańcy bardzo obawiają się, że samochody jadące ul. Vogla (od strony ul. Przyczółkowej), chcąc skręcić do centrum handlowego będą blokowały ruch na wprost innym pojazdom, w tym autobusom komunikacji miejskiej (i tak kursującym niezbyt często). Proponują oni, aby uwzględnić bardzo natężony już ruch samochodowy w tym rejonie i nakazać wjazd tylko za rondem od ul. Syta.

Jako organizacja społeczna, najsilniej reprezentująca od 11 lat mieszkańców Dzielnicy Wilanów (w Radzie Dzielnicy 6 Radnych) zwracamy się do Państwa o podjęcie szczególnych działań w zakresie zachowania drożności jedynej w tym obszarze ulicy komunikacyjnej dla mieszkańców Zawad.
Biorąc pod uwagę niezwykle dynamiczny przyrost liczby mieszkańców Wilanowa, w tym także rejonu Zawad i Kępy Zawadowskiej, brak innych dróg umożliwiających swobodną komunikację z Centrum miasta czy do innych dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Praga wielokrotnie zwracaliśmy się do Państwa z prośbą o inwestycję, która spowodowałaby udrożnienie „wąskiego gardła” tego obszaru. Jest nim niewątpliwie skrzyżowanie ul. Vogla, Ul. Przyczółkowej oraz ul. Branickiego. Za każdym razem otrzymywaliśmy informację, iż za tę inwestycję odpowiedzialny jest potencjalny inwestor Galerii Handlowej mającej powstać w tym rejonie, czyli spółka GTC. W związku z przedłużająca się procedurą wydania pozwolenia na budowę temu inwestorowi oraz zamieszczonej w ostatnich dniach przez Urząd Dzielnicy informacji o ogłoszeniu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy tego skrzyżowania prosimy o wyczerpującą informację: czy po wykonaniu tych prac Zarząd Dróg Miejskich niezwłocznie przystąpi do realizacji tej inwestycji, kluczowej z punktu widzenia mieszkańców Zawad?

Czy w związku z brakiem środków finansowych w budżecie miasta na kolejną ważną inwestycję dla tego obszaru – budowa Czerniakowskiej Bis Zarząd Dróg Miejskich rozważa i analizuje oraz zamierza rozwiązać problemy komunikacyjne mieszkańców poprzez budowę połączenia ul. Metrycznej z ul. Pałacową przy wykorzystaniu i tak już trwających prac związanych z budową POW? Z uzyskanych od Zarządu Dzielnicy Wilanów informacji wiemy, że GDDKiA nie wykluczyła możliwości technicznych takiego połączenia. Z powodu braku środków na to dodatkowe połączenie przewidzianych wcześniej w ramach budowy POW nie jest ono teraz możliwe, dlatego pragniemy spytać czy Zarząd Dróg Miejskich rozważał taką inwestycję, czy występował o środki finansowe z budżetu miasta st. Warszawy? Jeśli tak to w jakim czasie można spodziewać się działania w tym zakresie?

Wierzymy, nam społecznikom, jak i Państwu nie jest obojętny los mieszkańców miasta i że mieszkańcy Zawad i Kępy Zawadowskiej, tak jak i inni mieszkańcy miasta zasługują na sprawną i adekwatną dla stolicy państwa europejskiego komunikację samochodową oraz miejską.

 

Joanna Kinastowska