Dodatkowy budżet na budowę nowej szkoły.

W dniu 30 sierpnia Rada Warszawy podjęła decyzję o skierowaniu dodatkowych środków na budowę szkoły podstawowej w Wilanowie – nowej szkoły w rejonie Osi Królewskiej.

Pozwoli to na finalizację przetargu, podpisanie umowy i rozpoczęcie inwestycji.

Planowane zakończenie 2020 rok. Realizacja tej szkoły w obecnej sytuacji demograficznej Dzielnicy jest koniecznością.

By | 2018-09-25T07:31:07+00:00 Sierpień 31st, 2018|Edukacja, Infrastruktura|0 komentarzy

Otwarcie ofert na budowę nowej szkoły

Dziewięć dni temu otwarto oferty na budowę drugiej szkoły w Wilanowie Zachodnim. Okazało się wówczas, że najtańsza z nich przekracza budżet przeznaczony na ten cel (45100000 zł) o ok. 11000000 zł.

Jutro odbędzie się zwołana w ostatni piątek sesja Rady Dzielnicy – m. in zmiany budżetu. Od dodania tych środków zależy ew. podpisanie umowy i rozpoczęcie procesu inwestycji. Szkoła jest nam bardzo potrzebna.

By | 2018-08-28T17:37:19+00:00 Sierpień 20th, 2018|Edukacja|0 komentarzy

Dlaczego warto rozmawiać o koncepcji szkoły ?

Czy powstanie wymarzona szkoła w Wilanowie?
Miejsce: Sala widowiskowa na parterze Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. Klimczaka 2, w Warszawie.
Pierwszy projekt nowej szkoły wywołał sporo emocji u mieszkańców związanych z brakiem boiska, przepełnieniem budynku, bez niezbędnej infrastruktury.
Podczas drugiego spotkania w dniu 23 maja, z projektantem koncepcji architektonicznej szkoły podstawowej planowanej w rejonie ul. Oś Królewska (Wilanów Zachodni), został przedstawiony zaktualizowany projekt. Zakłada on boisko zewnętrzne i tereny zielone, ale czy to wystarczy aby powstała wymarzona szkoła w Wilanowie?
Członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów już po pierwszym spotkaniu zgłosili konkretne postulaty. Które z nich pod wpływem nacisku członków SMMW oraz mieszkańców zostały uwzględnione?
POSTULATY SMMW i ZMIANY W PROJEKCIE
1. Szkoła powinna zostać zaplanowana na co najmniej 30% uczniów mniej, tak aby możliwe było spełnienie pozostałych postulatów.
Postulat uznajemy za spełniony. Szkoła jest projektowana na 30 klas. Czyli 750 uczniów. Tereny zielone zagospodarowane.
2. Szkoła musi posiadać zewnętrzny teren sportowy – boiska, bieżnie, a także wystarczającej wielkości teren zielony do spędzania przerw w sezonie. Tereny zewnętrzne powinny być zlokalizowane możliwie daleko od okien istniejących już budynków mieszkalnych. Podobnie jak place zabaw.
Boisko zewnętrzne będzie utworzone na wysokości ok 3 m. Nad halą garażową. Będzie możliwość wejścia po usypanej skarpie.
3. Na moment otwarcia szkoły muszą być gotowe ulice Zdrowa i Oś Królewska wraz z rondem, tak aby możliwy był ruch okrężny. Musi być także gotowa zaplanowana zatoka Kiss & Ride.
Taka deklaracja nie padła. Martwi więc atrapa komunikacji. Należy stanowczo przyspieszyć realizację układu drogowego.
4. Miejsca parkingowe powinny być zlokalizowane pod ziemią, a nie na poziomie gruntu. Zysk z tej zmiany uzasadnia wyższe koszty inwestycji.
Garaż będzie na poziomie gruntu, ale zamaskowany skarpą.
5. Od strony osiedla Ostoja Wilanów musi być zapewnione dojście piesze, dostępne dla mieszkańców osiedla.
Projektant nie wyklucza tej opcji.
6. Docelowy projekt szkoły powinien realizować postulaty zrównoważonej architektury, ekologii, innowacyjności – a nie być tylko budynkiem do przechowywania dzieci możliwie najniższym kosztem dla Miasta.
Projektant wskazuje na użycie wysokiej jakości materiałów. Nowoczesne wnętrza.
Wypowiedzi :
Stanisław Orzeł – członek Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów:
Nowa koncepcja, zmieniona po krytycznych uwagach mieszkańców, jest dużo bardziej dopracowana. Projekt lepiej wpisuje się w otoczenie, materiały i rozwiązania są bardziej przemyślane, skala obiektu lepiej dopasowana do zakupionej działki. Natomiast nadal martwi nieprzemyślany układ komunikacyjny, a co gorsza brak powiązania budowy szkoły z harmonogramem budowy dróg. Żadna z otaczających przyszłą szkołę ulic dziś nie istnieje, a na Zdrowej toczy się o dekady nierozwiązany spór sądowy. Grozi to po otwarciu szkoły paraliżem komunikacyjnym całego kwartału. Główny budynek szkoły jest nadal usytuowany „okna w okna” bardzo blisko istniejących budynków mieszkalnych”.
Małgorzata Gabriel – Członek Zarządu w Fundacji Nasze Miasteczko:
„Będzie boisko, parking nie na środku działki. Ważne by zostawili otwarta przestrzeń zieloną od północy. Szkoda tylko, że ten lepszy projekt jest de facto skutkiem naszych nacisków, a nie wychodzi od władz dzielnicy. Dalej zatem trzeba mieć ręce na pulsie. Warto dodać opcję Kiss and Ride”.
By | 2018-08-23T22:34:08+00:00 Maj 23rd, 2018|Infrastruktura|0 komentarzy

Ważne posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania – 11 czerwca 2015 r.

Zarząd Dzielnicy potwierdza: Wilanów potrzebuje jeszcze co najmniej jednej podstawówki i dwóch dodatkowych przedszkoli publicznych. I to na już. To główny wniosek z dzisiejszego posiedzenia dzielnicowej Komisji Edukacji i Wychowania.

Zarząd uzyskał w ubiegłym tygodniu zgodę miasta na rozpoczęcie negocjacji zmierzających do wykupu działki pod ww. obiekty. Trwają negocjacje z kilkoma różnymi podmiotami,

Zarząd potwierdził, że jeżeli negocjacje pójdą dobrze, jest szansa zamknięcia kwestii zakupu działki w tym roku i rozpoczęcia budowy w przyszłym. To bardzo dobra wiadomość, bo w zeszłym roku nie było zgody miasta na tę inwestycję.

Dużą część posiedzenia zajęła dyskusja przedstawionych danych analitycznych na temat szacowanej liczby dzieci w wieku szkolnym do roku 2020. W obliczeniach jest sporo niewiadomych, m.in. tempo dalszego rozwoju dzielnicy, liczba osób niezameldowanych czy ewentualna zmiana trendu wyboru rodziców w zakresie edukacji publicznej/prywatnej. Obecnie posiadamy 4 szkoły podstawowe, piąta w budowie. W zależności od przyjętych założeń, przyrost uczniów w SP do 2020 może wynieść od 60% do 120% w stosunku do obecnego stanu, co przy założeniu obecnej wielkości szkół, oznacza zapotrzebowanie na łącznie 6 do 9 szkół podstawowych. Naszym zdaniem bliższa prawdzie jest niestety ta druga liczba. Dlatego też obecny plan to niestety tylko wstęp do dalszego, koniecznego rozwoju dzielnicowej edukacji.

Będziemy trzymać rękę na pulsie, mamy nadzieję że za chwilę będziemy mieli dalsze dobre informacje na temat działki.

Inne informacje z Komisji:
– Zarząd przyznaje, że w ramach konkursu na miejsca publiczne w przedszkolach niepublicznych (śmieszna kwota dofinansowania przyjęta przez Radę Warszawy), w Wilanowie raczej nie uda się pozyskać żadnego przedszkola prywatnego do współpracy
– Trwają rozmowy o budowie 4-5 oddziałów przedszkolnych dla Wilanowa na Mokotowie przy Szkole Podstawowej nr 59 przy Sobieskiego 68
– Jeżeli chodzi o szkołę na Zawadach, Zarząd widzi taką potrzebę, ale w drugiej kolejności
– Zarząd nie widzi potrzeby budowy kolejnego gimnazjum, sądzi że „w razie czego” będzie można wykorzystać któryś z obiektów SP
– Na pytanie dot. wielkości szkoły, czy nie powinniśmy budować jednak szkół bardziej kameralnych (jak SP Uprawna), Zarząd przyznaje że mniejsze szkoły byłyby lepsze, lecz „ekonomia nie może być drugorzędna”.

 

 

By | 2018-08-23T22:07:11+00:00 Czerwiec 11th, 2015|Edukacja|0 komentarzy

Spotkanie z Dyrektorem Administracyjnym i Pełnomocnikiem Zarządu NTS Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie

W dniu 2 grudnia 2013 r. część Kapituły SMMW (Katarzyna Radzikowska, Stanisław Orzeł, Michał Kłosiński i Tomasz Kuszłejko) spotkała się z Panem Leszkiem Skibilskim – Dyrektorem Administracyjnym i Pełnomocnikiem Zarządu NTS Niemieckiego Towarzystwa Szkolnego w Warszawie.
Jak wiecie w Miasteczku Wilanów trwa budowa nowej Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy`ego Brandta. Budowa zakończy się w przyszłym roku.
W trakcie spotkania omówiliśmy kwestie przyszłych relacji z mieszkańcami, problemów komunikacyjnych oraz możliwości „otwarcia” nowej placówki na potrzeby mieszkańców. Pan dyrektor Leszek Skibilski zadeklarował chęć udostępnienia mieszkańcom MW (za odpłatą) części sportowej nowej szkoły po godzinach zajęć. Uznał, że możliwa będzie również forma wykorzystania na potrzeby lokalnej społeczności auli na 500 osób, którą dysponować będzie Szkoła. Będzie również możliwe zapisanie dzieci do Akademii Piłkarskiej, prowadzonej przez Szkołę (współpraca z Bundesligą).
Szkoła będzie zdolna do przyjęcie 500 uczniów. Na terenie placówki będzie posadzonych przeszło 1000 krzewów i drzew. Szkoła powstaje na obszarze ok. 2 ha.

By | 2018-08-23T22:43:53+00:00 Grudzień 11th, 2013|Edukacja|0 komentarzy