Zabiegamy o lepszą ochronę przed hałasem z POW

Pojawia się szansa na poprawę ochrony mieszkańców przed hałasem z przyszłej obwodnicy, jeszcze przed ogłoszeniem przez Wojewodę Maz. konsultacji. Wykorzystaliśmy ją i namawiamy do tego również zainteresowanych sprawą mieszkańców (dotyczy okolic ul. Przyczółkowej, Powsinka oraz Zawad).

W związku z wznowieniem postępowania o ZRID dla odcinka POW
– Zadanie „B”, Odcinek 1 (od km 5+086,05 do km 8+523,19) i skierowaniem przez Wojewodę wniosku o dokonanie przez RDOŚ analizy pod kątem ponownej oceny oddziaływania na środowisko – jako radni, członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów, a przede wszystkim jako mieszkańcy naszej Dzielnicy, wystąpiliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy RDOŚ.

W naszym wystąpieniu wskazaliśmy szereg argumentów przemawiających za wzmocnieniem ochrony tej części Wilanowa przed hałasem, świadczących o nierzetelności wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Dopiero po dokonaniu przez RDOŚ analizy pod kątem ponownej oceny oddziaływania na środowisko – zleconej przez Wojewodę – nastąpi kolejna część procedury, czyli konsultacje ze społeczeństwem. Jeżeli RDOŚ przychyli się do wniosku o powołanie Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zostaną wykonane ponowne symulacje hałasu, a wyniki tych analiz mogą mieć bezpośredni wpływ na poprawę ochrony terenów wzdłuż POW. To jedna z ostatnich szans na zmianę projektu ekranowania na odcinku 1 Zadania „B”.

Wykorzystajmy tę szansę!

 

By | 2018-09-07T09:34:44+00:00 Kwiecień 6th, 2017|Ochrona środowiska|0 komentarzy

Siejemy trawę wokół Świątyni

W imieniu proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie ks. Krzysztofa Mindewicza serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji porządkowania terenu wokół Świątyni, która odbędzie się w najbliższa sobotę 16 kwietnia. Spotykamy się o godz. 11:00 pod kaplicą. W planie mamy przygotowanie terenu oraz zasiew trawy. Mile widziane własne rękawiczki, grabie, łopaty lub szpadle. Do zobaczenia!

ps.: przy okazji garść dobrych informacji z parafii:

– na terenie ŚOB planowany jest parking dla autokarów

– na terenie ŚOB planowany jest teren zielony / park, w tej chwili trwają rozmowy co do sfinansowania jego powstania

– ksiądz zwrócił ostatnio uwagę wiernym parkującym wbrew przepisom na ulicy Hlonda.

By | 2018-08-24T13:48:33+00:00 Kwiecień 21st, 2011|Infrastruktura, Ochrona środowiska|0 komentarzy

Siejemy, sadzimy, zazieleniamy Miasteczko

Miasteczko Wilanów to potencjał na lata prowadzenia akcji społecznych. W ostatnią niedzielę po raz piąty (w ramach akcji cyklicznej „Move & Plant”) wspólnie sadziliśmy – tym razem żywopłot wzdłuż ul. Klimczaka oraz klony przy Osi Królewskiej. Akcja była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowni IN-VI – autora koncepcji Miasteczka Wilanów oraz sponsorów. Nasze Stowarzyszenie – jak zwykle – aktywnie wspierało. W MW jest szereg zaniedbanych miejsc, które przy odrobinie wysiłku, dobrej woli i niewielkich środków finansowych można diametralnie zmienić. Jak bardzo mieszkańcy pragną zmiany na lepsze widać było po liczbie uczestników, przeszło sześćdziesięciu. Najbardziej cieszy obecność najmłodszych. To pierwsza akcja w tym roku, zapału i sił starczy na wiele więcej. Warto nadmienić, że po raz pierwszy – w akcji sadzenia żywopłotu – wziął udział urzędujący Burmistrz Dzielnicy Wilanów, Pan Ludwik Rakowski – także mieszkaniec Miasteczka Wilanów. Miejmy zatem nadzieję, że w kolejne akcje włączy się również nasza Dzielnica – także finansowo (ugorów i zaniedbanych terenów nie brak). Relacja z tego wydarzenia pojawiła się na www Urzędu.

Akcje Move & Plant motywują niektórych mieszkańców do własnych inicjatyw ogrodniczych. Popieramy takie zjawisko socjologiczne, wskazujące wbrew wielu sceptykom, że w Miasteczku Wilanów mieszkają naprawdę wspaniali ludzie. Wszystkich zachęcamy do wspierania kolejnych akcji, inspirowania nas do nowych form aktywności, wskazywania miejsc najbardziej wymagających interwencji szpadla, ziemi, grabi… 🙂

By | 2018-08-24T13:53:38+00:00 Kwiecień 18th, 2011|Ochrona środowiska, Zieleń|0 komentarzy