3 x dla Wilanowa

W czwartek 19 lipca przedstawicielki mieszkańców Wilanowa – Katarzyna Radzikowska oraz Małgorzata Gabriel przekazały 3 proste postulaty do spółki Globe Trade Center S.A. (GTC) – inwestora planowanego centrum handlowo-usługowego na Przedpolu Pałacu w Wilanowie. Organizacje mieszkańców – Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów (SMMW) oraz Fundacja Nasze Miasteczko (FNM) pozytywnie odbierają nową koncepcję architektoniczną centrum wielofunkcyjnego autorstwa Thomasa Puchera zaprezentowaną wstępnie kilka dni temu przez inwestora.
Organizacje wsłuchują się w deklaracje spółki GTC z dyskusji publicznej o projekcie miejscowego planu zagospodarowania z 12 lipca 2018, podczas której firma zgłosiła gotowość tworzenia od podstaw swojego centrum dla Wilanowa, w tym rozpoczęcia nowych uzgodnień administracyjnych oraz „wyrzucenia do kosza wszystkiego, co wiązało się ze starym projektem”[1]. Inwestor wprost mówi o „nowym otwarciu” i prezentuje zupełnie zmieniony, nowoczesny projekt centrum dzielnicy, ale formalnie procedowany jest nadal stary projekt „molocha”. Doceniamy obecne starania inwestora, więc oczekujemy konsekwencji wobec tych deklaracji oraz własnej, nowej koncepcji. SMMW i FNM są zdania, że dla rozpoczęcia na nowo dialogu w tej sprawie, uwiarygodnienia tych planów dla inwestycji, a przede wszystkim transparentnego i poważnego „nowego otwarcia” wobec mieszkańców Wilanowa – konieczne jest spełnienie 3 postulatów formalnych:
1. Postępowanie pozwolenie na budowę – społecznicy proszą WYCOFAĆ się z postępowania odwoławczego w Urzędzie Wojewody Mazowieckiego. Jesienią 2016 Miasto.st. Warszawa wydało decyzję odmowną dla pozwolenia na budowę dużej galerii handlowej o powierzchni ponad 60 tys.m2, z uwagi na brak jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestor odwołał się od tej decyzji do Wojewody Mazowieckiego, a następnie w grudniu 2016 zawiesił postępowanie, niemniej jednak go nie zakończył. Postępowanie dotyczy starego projektu tzw. „molocha”.
2. Decyzja środowiskowa – organizacje postulują WYCOFAĆ postępowanie dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach procedowane przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy dla starego projektu Galerii Wilanów. Inwestor uzyskał tę decyzję we wrześniu 2013 roku, jednak Naczelny Sąd Administracyjny wiosną 2017 uchylił ją z uwagi na niekompletność raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Sprawa, na skutek wniosku inwestora, wróciła ponownie do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, a inwestor uzupełnia dokumenty. Postępowanie formalnie trwa i także dotyczy starego projektu galerii.
3. Pozwanie Polski – z uwagi na odmowną decyzję w zakresie pozwolenia na budowę GTC złożyła w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju tzw. notyfikację, poprzedzającą wniosek o międzynarodowy arbitraż. Inwestor wymienił kwotę 135 mln euro, czyli oczekiwanie odszkodowania na ok. 580 mln zł od Skarbu Państwa. Ministerstwo odpowiedziało na notyfikację oraz skierowało sprawę do Prokuratorii Generalnej, która prowadzi postępowanie w imieniu Skarbu Państwa. Organizacje mieszkańców skłaniają inwestora do WYCOFANIA się także z tego postępowania.
[1] Cyt. Z wypowiedzi Dyrektora Generalnego Piotra Kroenke z 12.07.2018
By | 2018-08-23T22:28:40+00:00 Lipiec 19th, 2018|Infrastruktura|0 komentarzy