Zabiegamy o lepszą ochronę przed hałasem z POW

Pojawia się szansa na poprawę ochrony mieszkańców przed hałasem z przyszłej obwodnicy, jeszcze przed ogłoszeniem przez Wojewodę Maz. konsultacji. Wykorzystaliśmy ją i namawiamy do tego również zainteresowanych sprawą mieszkańców (dotyczy okolic ul. Przyczółkowej, Powsinka oraz Zawad).

W związku z wznowieniem postępowania o ZRID dla odcinka POW
– Zadanie „B”, Odcinek 1 (od km 5+086,05 do km 8+523,19) i skierowaniem przez Wojewodę wniosku o dokonanie przez RDOŚ analizy pod kątem ponownej oceny oddziaływania na środowisko – jako radni, członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów, a przede wszystkim jako mieszkańcy naszej Dzielnicy, wystąpiliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy RDOŚ.

W naszym wystąpieniu wskazaliśmy szereg argumentów przemawiających za wzmocnieniem ochrony tej części Wilanowa przed hałasem, świadczących o nierzetelności wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Dopiero po dokonaniu przez RDOŚ analizy pod kątem ponownej oceny oddziaływania na środowisko – zleconej przez Wojewodę – nastąpi kolejna część procedury, czyli konsultacje ze społeczeństwem. Jeżeli RDOŚ przychyli się do wniosku o powołanie Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zostaną wykonane ponowne symulacje hałasu, a wyniki tych analiz mogą mieć bezpośredni wpływ na poprawę ochrony terenów wzdłuż POW. To jedna z ostatnich szans na zmianę projektu ekranowania na odcinku 1 Zadania „B”.

Wykorzystajmy tę szansę!

 

By | 2018-09-07T09:34:44+00:00 Kwiecień 6th, 2017|Ochrona środowiska|0 komentarzy