Woda i spaliny z POW

Komisja Środowiska obradowała 22.05. Wspólnie z GDDKiA oraz projektantami i wykonawcami omawialiśmy sprawy wód i powietrza związane z przyszłą POW (S2)

ODPROWADZENIE WÓD opadowych – pod cała trasą zbudowany będzie system odprowadzania wód opadowych; wody deszczowe z jezdni po oczyszczeniu w całości trafią do Wisły. Dodatkowo, miasto wynegocjowało zmianę biegu Rowu Wolica (dotychczas do Potoku, będzie od Potoku Służewieckiego), który także trafi do systemu POW. Także wody opadowe z Ursynowa przy Płaskowickiej będą tam kierowane. Dlatego konieczny i planowany zbiornik retencyjny /w załączeniu rycina/. W okolicy Powsinka konieczne będą korekty rowów melioracyjnych /plan w załączeniu/.

Przy tej okazji Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy podzieliło się planami/koncepcją dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni Potoku Służewieckiego. Planuje się duże inwestycje retencyjne – Księży Staw i Skarpa Ursynowska – temat będziemy zgłębiać na osobnym posiedzeniu KŚEiR, zwłaszcza, że dotyczy terenu funkcjonującego rezerwatu przyrody.

POWIETRZE – wg symulacji przekroczenia stężeń substancji szkodliwych nie powinny przekroczyć granic samej trasy. Na wylocie tunelu z Ursynowa po naszej wilanowskiej stronie planuje się filtry, jednakże ich rodzaj zostanie dostosowany do sytuacji po wybudowaniu POW i pomiarach. Prawdopodobnie do 2020 mogą pojawić się także nowe normy, które dziś m.in. nie uwzględniają takich obiektów. Tunel „przewietrzający się” sam, ale z systemem wentylacji na całej jego linii, w sytuacjach awarii, przekroczeń.

 

By | 2018-08-23T21:16:02+00:00 Maj 26th, 2017|Infrastruktura|0 komentarzy