Akcja łatania dziurawej drogi

W nocy z 7 na 8 grudnia 2011 r. „nieznani sprawcy” dokonali naprawy drogi będącej połączeniem odcinków ul. Kieślowskiego w rejonie ul. Klimczaka. Dokonane naprawy pozwolą na przejazd samochodom osobowym bez ryzyka pozostawienia na przejeździe części podwozia. Z informacji otrzymanych z kręgów zbliżonych do inicjatorów akcji wynika, że bezpośrednim motywem podjętego działania był brak reakcji ze strony władz odpowiedzialnych za przedmiotowy odcinek drogi i niechęć do wykonania niezbędnej dla bezpieczeństwa pojazdów prac. Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów pozdrawia tym samym „sekcję drogową” i inicjatorów działania.

By | 2018-08-23T20:59:43+00:00 Grudzień 8th, 2011|Komunikacja|0 komentarzy

Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców

Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów zwróciło się z wnioskiem do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Pani Barbary Misińskiej o uwzględnienie podczas kontraktowania usług medycznych na 2011 r. konieczności zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie Wilanowa, szczególnie w zakresie leczenia przypadków nagłych, takich jak zawały serca. W naszym przekonaniu szansą na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Wilanowa może być nawiązanie przez Mazowiecki Oddział NFZ współpracy ze szpitalem Medicover, który został otwarty w Wilanowie w zeszłym roku.

W wielu przypadkach, czas udzielenia specjalistycznej pomocy medycznej jest kluczowy dla zwiększenia szans pacjenta na powrót do zdrowia, a czasem nawet przeżycie. Bliskość powszechnie dostępnego oddziału ratunkowego znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców Wilanowa.

Z naszym wnioskiem zapoznaliśmy ponadto Fundację Przyjaciele Gubinowska, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Federację Pacjentów Polskich oraz posłów na Sejm z okręgu warszawskiego.

By | 2018-08-24T14:20:53+00:00 Wrzesień 20th, 2010|Infrastruktura|0 komentarzy