Dodatkowe miejsca parkingowe w Wilanowie?

By | 2018-10-05T11:07:34+00:00 Październik 5th, 2018|Komunikacja|0 komentarzy

W kwietniu tego roku Rada Dzielnicy przyjęła stanowisko w sprawie dokonania analizy w celu wykonania dodatkowych miejsc parkingowych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ze szczegółowym uwzględnieniem obszaru Wilanowa Zachodniego oraz Wilanowa Wysokiego.

Zakładało ono:
a) przeprowadzenie analizy dotyczącej wskazania terenów, na których istnieje możliwość wykonania dodatkowych miejsc parkingowych na obszarze Dzielnicy Wilanów, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Wilanowa Zachodniego oraz Wilanowa Wysokiego,

b) budowę miejsc parkingowych, których realizacja będzie możliwa na podstawie ww. analizy.

Sprawa jest monitorowana.

Więcej informacji pod linkiem https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6D49725F-8B90-4097-803D-503ED2476B35,frameless.htm