Dlaczego warto rozmawiać o koncepcji szkoły ?

By | 2018-08-23T22:34:08+00:00 Maj 23rd, 2018|Infrastruktura|0 komentarzy
Czy powstanie wymarzona szkoła w Wilanowie?
Miejsce: Sala widowiskowa na parterze Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. Klimczaka 2, w Warszawie.
Pierwszy projekt nowej szkoły wywołał sporo emocji u mieszkańców związanych z brakiem boiska, przepełnieniem budynku, bez niezbędnej infrastruktury.
Podczas drugiego spotkania w dniu 23 maja, z projektantem koncepcji architektonicznej szkoły podstawowej planowanej w rejonie ul. Oś Królewska (Wilanów Zachodni), został przedstawiony zaktualizowany projekt. Zakłada on boisko zewnętrzne i tereny zielone, ale czy to wystarczy aby powstała wymarzona szkoła w Wilanowie?
Członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów już po pierwszym spotkaniu zgłosili konkretne postulaty. Które z nich pod wpływem nacisku członków SMMW oraz mieszkańców zostały uwzględnione?
POSTULATY SMMW i ZMIANY W PROJEKCIE
1. Szkoła powinna zostać zaplanowana na co najmniej 30% uczniów mniej, tak aby możliwe było spełnienie pozostałych postulatów.
Postulat uznajemy za spełniony. Szkoła jest projektowana na 30 klas. Czyli 750 uczniów. Tereny zielone zagospodarowane.
2. Szkoła musi posiadać zewnętrzny teren sportowy – boiska, bieżnie, a także wystarczającej wielkości teren zielony do spędzania przerw w sezonie. Tereny zewnętrzne powinny być zlokalizowane możliwie daleko od okien istniejących już budynków mieszkalnych. Podobnie jak place zabaw.
Boisko zewnętrzne będzie utworzone na wysokości ok 3 m. Nad halą garażową. Będzie możliwość wejścia po usypanej skarpie.
3. Na moment otwarcia szkoły muszą być gotowe ulice Zdrowa i Oś Królewska wraz z rondem, tak aby możliwy był ruch okrężny. Musi być także gotowa zaplanowana zatoka Kiss & Ride.
Taka deklaracja nie padła. Martwi więc atrapa komunikacji. Należy stanowczo przyspieszyć realizację układu drogowego.
4. Miejsca parkingowe powinny być zlokalizowane pod ziemią, a nie na poziomie gruntu. Zysk z tej zmiany uzasadnia wyższe koszty inwestycji.
Garaż będzie na poziomie gruntu, ale zamaskowany skarpą.
5. Od strony osiedla Ostoja Wilanów musi być zapewnione dojście piesze, dostępne dla mieszkańców osiedla.
Projektant nie wyklucza tej opcji.
6. Docelowy projekt szkoły powinien realizować postulaty zrównoważonej architektury, ekologii, innowacyjności – a nie być tylko budynkiem do przechowywania dzieci możliwie najniższym kosztem dla Miasta.
Projektant wskazuje na użycie wysokiej jakości materiałów. Nowoczesne wnętrza.
Wypowiedzi :
Stanisław Orzeł – członek Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów:
Nowa koncepcja, zmieniona po krytycznych uwagach mieszkańców, jest dużo bardziej dopracowana. Projekt lepiej wpisuje się w otoczenie, materiały i rozwiązania są bardziej przemyślane, skala obiektu lepiej dopasowana do zakupionej działki. Natomiast nadal martwi nieprzemyślany układ komunikacyjny, a co gorsza brak powiązania budowy szkoły z harmonogramem budowy dróg. Żadna z otaczających przyszłą szkołę ulic dziś nie istnieje, a na Zdrowej toczy się o dekady nierozwiązany spór sądowy. Grozi to po otwarciu szkoły paraliżem komunikacyjnym całego kwartału. Główny budynek szkoły jest nadal usytuowany „okna w okna” bardzo blisko istniejących budynków mieszkalnych”.
Małgorzata Gabriel – Członek Zarządu w Fundacji Nasze Miasteczko:
„Będzie boisko, parking nie na środku działki. Ważne by zostawili otwarta przestrzeń zieloną od północy. Szkoda tylko, że ten lepszy projekt jest de facto skutkiem naszych nacisków, a nie wychodzi od władz dzielnicy. Dalej zatem trzeba mieć ręce na pulsie. Warto dodać opcję Kiss and Ride”.