Przetarg na nowe tramwaje do Wilanowa

Tramwaje Warszawskie ogłosiły nowe postępowanie przetargowe na zakup nawet 213 niskopodłogowych tramwajów.

Jakie będą nowe tramwaje?

Wszystkie nowe tramwaje będą niskopodłogowe, co oznacza że będę przyjazne niepełnosprawnym i opiekunom z dziećmi w wózkach. Tramwaje będą klimatyzowane, wyposażone w monitoring, w system informacji pasażerskiej oraz w zasobnik energii. Szacunkowa wartość tego zamówienia to blisko 1,9 mld zł netto. Zakup uzyskał częściowe dofinansowanie z funduszy UE. Tramwaje mają obsługiwać między innymi nowe trasy, których zbudujemy łącznie 30 km – do Wilanowa, na Gocław i na ul. Kasprzaka. Trafią także na istniejące trasy.

Terminy

Tramwaje w ramach zamówienia podstawowego powinny być dostarczone do końca października 2022 roku, a w ramach opcji do końca października 2023 roku.
Dostawy tramwajów rozpoczną się w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy.

 

Więcej informacji https://tw.waw.pl/2018/09/14/nowe-tramwaje-dla-warszawy-oglosilismy-przetarg-213-nowych-tramwajow-niskopodlogowych/

Warto wspomnieć, że trasa do Wilanowa jest zapisana w obowiązującym od roku 2006 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego– głównym dokumencie planistycznym M.St. Warszawy. Była też uwzględniona w poprzednim takim dokumencie – Ustaleniach wiążących gminy warszawskie z 2001 roku. Analiza zasadności jej realizacji, a także wybór wariantów opiera się przede wszystkim na studium wykonalności z roku 2006. Obecnie powstaje koncepcja, w ramach której zweryfikowano i zaktualizowano dane ze studium i potwierdzono wybór wariantów, a także przygotowano dokumentację do postępowania środowiskowego, celem którego jest uzyskanie decyzji środowiskowej – pierwszego z pozwoleń potrzebnych do rozpoczęcia budowy.

Więcej informacji http://tramwajdowilanowa.pl/

 

By | 2018-09-14T15:11:51+00:00 Wrzesień 14th, 2018|Infrastruktura|0 komentarzy

Walka o skrzyżowanie ul. Vogla z ul. Przyczółkową

Skierowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Miejskich, za pośrednictwem Radnej Joanny Kinastowskiej.

Dotyczy: W SPRAWIE OCZEKIWANEGO PRZEZ MIESZKAŃCÓW USPRAWNIENIA KOMUNIKACJI DROGOWEJ I MIEJSKIEJ W REJONIE ZAWAD

 

Wilanów to jedna z najprężniej rozwijających się dzielnic miasta Warszawy. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców dzielnica i miasto boryka się z wieloma ważnymi problemami, w tym inwestycyjnymi ale również komunikacyjnymi. Mieszkańcy właśnie te kwestie najsilniej podkreślają jako ważne z punktu widzenia ich życia codziennego w mieście stołecznym. Mieszkańcy jednego z jej obszarów: Zawad i Kępy Zawadowskiej, do niedawna spokojnej i zielonej części Wilanowa zwracali się za naszym pośrednictwem o rozwiązanie problemu dojazdu i wyjazdu z tej części dzielnicy. Ul. Vogla w zasadzie o każdej już porze dnia jest zakorkowana. W związku z wydanym pozwoleniem na budowę i trwającymi pracami budowlanymi inwestycji handlowo-usługowej – Centrum handlowe z Supermarketem Lidl przy rondzie Syta-Vogla prosimy o szczegółową informację na temat planowanej organizacji ruchu w tym terenie. Czy inwestor zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych finansuje w porozumieniu z Państwem całość zmian komunikacyjnych w tym obszarze? Czy były prowadzone badania na temat wzrostu uciążliwości tej inwestycji dla mieszkańców i jakie ewentualnie były ich wyniki? Jakie rozwiązania komunikacyjne są z planowane w tej kwestii?

Mieszkańcy bardzo obawiają się, że samochody jadące ul. Vogla (od strony ul. Przyczółkowej), chcąc skręcić do centrum handlowego będą blokowały ruch na wprost innym pojazdom, w tym autobusom komunikacji miejskiej (i tak kursującym niezbyt często). Proponują oni, aby uwzględnić bardzo natężony już ruch samochodowy w tym rejonie i nakazać wjazd tylko za rondem od ul. Syta.

Jako organizacja społeczna, najsilniej reprezentująca od 11 lat mieszkańców Dzielnicy Wilanów (w Radzie Dzielnicy 6 Radnych) zwracamy się do Państwa o podjęcie szczególnych działań w zakresie zachowania drożności jedynej w tym obszarze ulicy komunikacyjnej dla mieszkańców Zawad.
Biorąc pod uwagę niezwykle dynamiczny przyrost liczby mieszkańców Wilanowa, w tym także rejonu Zawad i Kępy Zawadowskiej, brak innych dróg umożliwiających swobodną komunikację z Centrum miasta czy do innych dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Praga wielokrotnie zwracaliśmy się do Państwa z prośbą o inwestycję, która spowodowałaby udrożnienie „wąskiego gardła” tego obszaru. Jest nim niewątpliwie skrzyżowanie ul. Vogla, Ul. Przyczółkowej oraz ul. Branickiego. Za każdym razem otrzymywaliśmy informację, iż za tę inwestycję odpowiedzialny jest potencjalny inwestor Galerii Handlowej mającej powstać w tym rejonie, czyli spółka GTC. W związku z przedłużająca się procedurą wydania pozwolenia na budowę temu inwestorowi oraz zamieszczonej w ostatnich dniach przez Urząd Dzielnicy informacji o ogłoszeniu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy tego skrzyżowania prosimy o wyczerpującą informację: czy po wykonaniu tych prac Zarząd Dróg Miejskich niezwłocznie przystąpi do realizacji tej inwestycji, kluczowej z punktu widzenia mieszkańców Zawad?

Czy w związku z brakiem środków finansowych w budżecie miasta na kolejną ważną inwestycję dla tego obszaru – budowa Czerniakowskiej Bis Zarząd Dróg Miejskich rozważa i analizuje oraz zamierza rozwiązać problemy komunikacyjne mieszkańców poprzez budowę połączenia ul. Metrycznej z ul. Pałacową przy wykorzystaniu i tak już trwających prac związanych z budową POW? Z uzyskanych od Zarządu Dzielnicy Wilanów informacji wiemy, że GDDKiA nie wykluczyła możliwości technicznych takiego połączenia. Z powodu braku środków na to dodatkowe połączenie przewidzianych wcześniej w ramach budowy POW nie jest ono teraz możliwe, dlatego pragniemy spytać czy Zarząd Dróg Miejskich rozważał taką inwestycję, czy występował o środki finansowe z budżetu miasta st. Warszawy? Jeśli tak to w jakim czasie można spodziewać się działania w tym zakresie?

Wierzymy, nam społecznikom, jak i Państwu nie jest obojętny los mieszkańców miasta i że mieszkańcy Zawad i Kępy Zawadowskiej, tak jak i inni mieszkańcy miasta zasługują na sprawną i adekwatną dla stolicy państwa europejskiego komunikację samochodową oraz miejską.

 

Joanna Kinastowska

By | 2018-09-14T15:37:55+00:00 Wrzesień 12th, 2018|Infrastruktura|0 komentarzy

Dodatkowy budżet na budowę nowej szkoły.

W dniu 30 sierpnia Rada Warszawy podjęła decyzję o skierowaniu dodatkowych środków na budowę szkoły podstawowej w Wilanowie – nowej szkoły w rejonie Osi Królewskiej.

Pozwoli to na finalizację przetargu, podpisanie umowy i rozpoczęcie inwestycji.

Planowane zakończenie 2020 rok. Realizacja tej szkoły w obecnej sytuacji demograficznej Dzielnicy jest koniecznością.

By | 2018-09-25T07:31:07+00:00 Sierpień 31st, 2018|Edukacja, Infrastruktura|0 komentarzy

Budowa chodnika przy ul. Hlonda zakończona

Dodatkowo jest nowa nawierzchnia drogi. Zabiegaliśmy o to jeszcze w poprzedniej kadencji, ale również w 2015 i 2017 roku (interpelacje i odpowiedzi w załączeniu). Odpowiedź z 2015 nie napawała optymizmem, ta z 2017 wskazywała na podjęte działania. Dziś cieszymy się bardzo, że się udało. Został tylko do wykonania mostek – do czasu jego poszerzenia zachowajcie szczególną ostrożność.

 

 

By | 2018-08-28T07:36:07+00:00 Sierpień 14th, 2018|Infrastruktura|0 komentarzy

3 x dla Wilanowa

W czwartek 19 lipca przedstawicielki mieszkańców Wilanowa – Katarzyna Radzikowska oraz Małgorzata Gabriel przekazały 3 proste postulaty do spółki Globe Trade Center S.A. (GTC) – inwestora planowanego centrum handlowo-usługowego na Przedpolu Pałacu w Wilanowie. Organizacje mieszkańców – Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów (SMMW) oraz Fundacja Nasze Miasteczko (FNM) pozytywnie odbierają nową koncepcję architektoniczną centrum wielofunkcyjnego autorstwa Thomasa Puchera zaprezentowaną wstępnie kilka dni temu przez inwestora.
Organizacje wsłuchują się w deklaracje spółki GTC z dyskusji publicznej o projekcie miejscowego planu zagospodarowania z 12 lipca 2018, podczas której firma zgłosiła gotowość tworzenia od podstaw swojego centrum dla Wilanowa, w tym rozpoczęcia nowych uzgodnień administracyjnych oraz „wyrzucenia do kosza wszystkiego, co wiązało się ze starym projektem”[1]. Inwestor wprost mówi o „nowym otwarciu” i prezentuje zupełnie zmieniony, nowoczesny projekt centrum dzielnicy, ale formalnie procedowany jest nadal stary projekt „molocha”. Doceniamy obecne starania inwestora, więc oczekujemy konsekwencji wobec tych deklaracji oraz własnej, nowej koncepcji. SMMW i FNM są zdania, że dla rozpoczęcia na nowo dialogu w tej sprawie, uwiarygodnienia tych planów dla inwestycji, a przede wszystkim transparentnego i poważnego „nowego otwarcia” wobec mieszkańców Wilanowa – konieczne jest spełnienie 3 postulatów formalnych:
1. Postępowanie pozwolenie na budowę – społecznicy proszą WYCOFAĆ się z postępowania odwoławczego w Urzędzie Wojewody Mazowieckiego. Jesienią 2016 Miasto.st. Warszawa wydało decyzję odmowną dla pozwolenia na budowę dużej galerii handlowej o powierzchni ponad 60 tys.m2, z uwagi na brak jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestor odwołał się od tej decyzji do Wojewody Mazowieckiego, a następnie w grudniu 2016 zawiesił postępowanie, niemniej jednak go nie zakończył. Postępowanie dotyczy starego projektu tzw. „molocha”.
2. Decyzja środowiskowa – organizacje postulują WYCOFAĆ postępowanie dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach procedowane przez Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy dla starego projektu Galerii Wilanów. Inwestor uzyskał tę decyzję we wrześniu 2013 roku, jednak Naczelny Sąd Administracyjny wiosną 2017 uchylił ją z uwagi na niekompletność raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Sprawa, na skutek wniosku inwestora, wróciła ponownie do Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, a inwestor uzupełnia dokumenty. Postępowanie formalnie trwa i także dotyczy starego projektu galerii.
3. Pozwanie Polski – z uwagi na odmowną decyzję w zakresie pozwolenia na budowę GTC złożyła w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju tzw. notyfikację, poprzedzającą wniosek o międzynarodowy arbitraż. Inwestor wymienił kwotę 135 mln euro, czyli oczekiwanie odszkodowania na ok. 580 mln zł od Skarbu Państwa. Ministerstwo odpowiedziało na notyfikację oraz skierowało sprawę do Prokuratorii Generalnej, która prowadzi postępowanie w imieniu Skarbu Państwa. Organizacje mieszkańców skłaniają inwestora do WYCOFANIA się także z tego postępowania.
[1] Cyt. Z wypowiedzi Dyrektora Generalnego Piotra Kroenke z 12.07.2018
By | 2018-08-23T22:28:40+00:00 Lipiec 19th, 2018|Infrastruktura|0 komentarzy

Budżet partycypacyjny 2019

2.000.000 dla Wilanowa – zdecyduj na co warto przeznaczyć

Obszar I – Wilanów Wysoki, Wilanów Niski Zachodni
– 459 000 zł
Obszar II – Wilanów Niski Wschodni, Zawady, Powsinek, Kępa Zawadowska 
– 600 000 zł
Obszar III – Powsin, Kępa Latoszkowa, Zamość, Latoszki
– 220 000 zł
Obszar IV – Wilanów Zachodni, Osiedle Arbuzowa
– 721 000 zł

Poznaj nasze rekomendowane projekty w https://www.facebook.com/groups/219415782187751/?fb_dtsg_ag=AdxP1w79cwcoANs4RwO3S4PIFdpRiZPLCRbJT69gGQ-I8Q%3AAdwqbLjYTivroA4x7r808IrUMq68Ly1zl3eEwPHh5_BDfg

Więcej o BP w

http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/informator_wilanow_bp2019.pdf

 

 

Dlaczego warto rozmawiać o koncepcji szkoły ?

Czy powstanie wymarzona szkoła w Wilanowie?
Miejsce: Sala widowiskowa na parterze Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. Klimczaka 2, w Warszawie.
Pierwszy projekt nowej szkoły wywołał sporo emocji u mieszkańców związanych z brakiem boiska, przepełnieniem budynku, bez niezbędnej infrastruktury.
Podczas drugiego spotkania w dniu 23 maja, z projektantem koncepcji architektonicznej szkoły podstawowej planowanej w rejonie ul. Oś Królewska (Wilanów Zachodni), został przedstawiony zaktualizowany projekt. Zakłada on boisko zewnętrzne i tereny zielone, ale czy to wystarczy aby powstała wymarzona szkoła w Wilanowie?
Członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów już po pierwszym spotkaniu zgłosili konkretne postulaty. Które z nich pod wpływem nacisku członków SMMW oraz mieszkańców zostały uwzględnione?
POSTULATY SMMW i ZMIANY W PROJEKCIE
1. Szkoła powinna zostać zaplanowana na co najmniej 30% uczniów mniej, tak aby możliwe było spełnienie pozostałych postulatów.
Postulat uznajemy za spełniony. Szkoła jest projektowana na 30 klas. Czyli 750 uczniów. Tereny zielone zagospodarowane.
2. Szkoła musi posiadać zewnętrzny teren sportowy – boiska, bieżnie, a także wystarczającej wielkości teren zielony do spędzania przerw w sezonie. Tereny zewnętrzne powinny być zlokalizowane możliwie daleko od okien istniejących już budynków mieszkalnych. Podobnie jak place zabaw.
Boisko zewnętrzne będzie utworzone na wysokości ok 3 m. Nad halą garażową. Będzie możliwość wejścia po usypanej skarpie.
3. Na moment otwarcia szkoły muszą być gotowe ulice Zdrowa i Oś Królewska wraz z rondem, tak aby możliwy był ruch okrężny. Musi być także gotowa zaplanowana zatoka Kiss & Ride.
Taka deklaracja nie padła. Martwi więc atrapa komunikacji. Należy stanowczo przyspieszyć realizację układu drogowego.
4. Miejsca parkingowe powinny być zlokalizowane pod ziemią, a nie na poziomie gruntu. Zysk z tej zmiany uzasadnia wyższe koszty inwestycji.
Garaż będzie na poziomie gruntu, ale zamaskowany skarpą.
5. Od strony osiedla Ostoja Wilanów musi być zapewnione dojście piesze, dostępne dla mieszkańców osiedla.
Projektant nie wyklucza tej opcji.
6. Docelowy projekt szkoły powinien realizować postulaty zrównoważonej architektury, ekologii, innowacyjności – a nie być tylko budynkiem do przechowywania dzieci możliwie najniższym kosztem dla Miasta.
Projektant wskazuje na użycie wysokiej jakości materiałów. Nowoczesne wnętrza.
Wypowiedzi :
Stanisław Orzeł – członek Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów:
Nowa koncepcja, zmieniona po krytycznych uwagach mieszkańców, jest dużo bardziej dopracowana. Projekt lepiej wpisuje się w otoczenie, materiały i rozwiązania są bardziej przemyślane, skala obiektu lepiej dopasowana do zakupionej działki. Natomiast nadal martwi nieprzemyślany układ komunikacyjny, a co gorsza brak powiązania budowy szkoły z harmonogramem budowy dróg. Żadna z otaczających przyszłą szkołę ulic dziś nie istnieje, a na Zdrowej toczy się o dekady nierozwiązany spór sądowy. Grozi to po otwarciu szkoły paraliżem komunikacyjnym całego kwartału. Główny budynek szkoły jest nadal usytuowany „okna w okna” bardzo blisko istniejących budynków mieszkalnych”.
Małgorzata Gabriel – Członek Zarządu w Fundacji Nasze Miasteczko:
„Będzie boisko, parking nie na środku działki. Ważne by zostawili otwarta przestrzeń zieloną od północy. Szkoda tylko, że ten lepszy projekt jest de facto skutkiem naszych nacisków, a nie wychodzi od władz dzielnicy. Dalej zatem trzeba mieć ręce na pulsie. Warto dodać opcję Kiss and Ride”.
By | 2018-08-23T22:34:08+00:00 Maj 23rd, 2018|Infrastruktura|0 komentarzy

Zmiana planu rejonu ul. Rzodkiewki i Osi Królewskiej

W dniu 5 września Komisja Strategii i Planowania Przestrzennego zajmowała się m. in. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osi  Królewskiej Pałacu Wilanowskiego w rejonie ul. Rzodkiewki. Jest to teren, który – mamy nadzieję – zostanie w dużej części przeznaczony na publiczną
edukację, rekreację i park oraz usługi zdrowotne.

SMMW popiera zaproponowany przez Biuro Architektury kierunek zmian, podkreślając jednocześnie, że teren ten stanowi jedną z ostatnich szans na rozwój Dzielnicy w sposób zrównoważony i przyjazny mieszkańcom.

W wyniku dyskusji uzgodniono, że Komisja podejmie uchwałę opiniującą projekt na kolejnym posiedzeniu (jeszcze we wrześniu).

 

By | 2018-08-23T21:18:35+00:00 Wrzesień 7th, 2017|Infrastruktura|0 komentarzy

Woda i spaliny z POW

Komisja Środowiska obradowała 22.05. Wspólnie z GDDKiA oraz projektantami i wykonawcami omawialiśmy sprawy wód i powietrza związane z przyszłą POW (S2)

ODPROWADZENIE WÓD opadowych – pod cała trasą zbudowany będzie system odprowadzania wód opadowych; wody deszczowe z jezdni po oczyszczeniu w całości trafią do Wisły. Dodatkowo, miasto wynegocjowało zmianę biegu Rowu Wolica (dotychczas do Potoku, będzie od Potoku Służewieckiego), który także trafi do systemu POW. Także wody opadowe z Ursynowa przy Płaskowickiej będą tam kierowane. Dlatego konieczny i planowany zbiornik retencyjny /w załączeniu rycina/. W okolicy Powsinka konieczne będą korekty rowów melioracyjnych /plan w załączeniu/.

Przy tej okazji Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy podzieliło się planami/koncepcją dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni Potoku Służewieckiego. Planuje się duże inwestycje retencyjne – Księży Staw i Skarpa Ursynowska – temat będziemy zgłębiać na osobnym posiedzeniu KŚEiR, zwłaszcza, że dotyczy terenu funkcjonującego rezerwatu przyrody.

POWIETRZE – wg symulacji przekroczenia stężeń substancji szkodliwych nie powinny przekroczyć granic samej trasy. Na wylocie tunelu z Ursynowa po naszej wilanowskiej stronie planuje się filtry, jednakże ich rodzaj zostanie dostosowany do sytuacji po wybudowaniu POW i pomiarach. Prawdopodobnie do 2020 mogą pojawić się także nowe normy, które dziś m.in. nie uwzględniają takich obiektów. Tunel „przewietrzający się” sam, ale z systemem wentylacji na całej jego linii, w sytuacjach awarii, przekroczeń.

 

By | 2018-08-23T21:16:02+00:00 Maj 26th, 2017|Infrastruktura|0 komentarzy