Działka pod drugą szkołę w MW, czyli krok po kroku
czwartek, 20 kwietnia 2017 20:53

Materiał przygotowaliśmy na podstawie protokołów z sesji, informacji ze stron
Biuletynu Informacji Publicznej, a także analizy działek, planów miejscowych
i doniesień prasowych. Z uwagi na trwające negocjacje zdecydowaliśmy się na
publikację teraz - w chwili, w której oficjalnie poinformowano Radę o kierunku
działań, a przede wszystkim o zakupie części gruntu. Stąd też ostatnia aktualizacja
materiału została wykonana w dniu dzisiejszym.

Historia pozyskiwania gruntu pod drugą szkołę w Miasteczku Wilanów

 
SMMW wspiera akcję za przyśpieszeniem prac nad kodeksem reklamowym Warszawy
piątek, 14 kwietnia 2017 11:16

Akcja "Żegnamy reklamy". Miasto wolne od wszechobecnych reklam?
W Europie to możliwe! I nie tylko - także w Polsce w wielu miastach prace
nad kodeksem reklamowym są już o wiele bardziej zaawansowane.

WIĘCEJ: http://www.zegnamyreklamy.pl/

 
Wnioski Klubu Radnych na sesję 19 kwietnia 2017
środa, 12 kwietnia 2017 10:04

W dniu 11 kwietnia wystąpiliśmy z inicjatywą, której celem jest:

  • przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie dokończenia
    budowy ul. Branickiego
  • przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie przyśpieszenia procedury
    uchwalania planów zagospodarowania obszaru Wilanowskiego Parku Kulturowego

Wniosek Klubu Radnych Niezależnych

 
Zabiegamy o lepszą ochronę przed hałasem z POW
czwartek, 06 kwietnia 2017 20:54

Pojawia się szansa na poprawę ochrony mieszkańców przed hałasem z przyszłej obwodnicy,
jeszcze przed ogłoszeniem przez Wojewodę Maz. konsultacji. Wykorzystaliśmy ją i namawiamy do
tego również zainteresowanych sprawą mieszkańców (dotyczy okolic ul. Przyczółkowej,
Powsinka oraz Zawad). W związku z wznowieniem postępowania o ZRID dla odcinka POW
- Zadanie „B”, Odcinek 1 (od km 5+086,05 do km 8+523,19) i skierowaniem przez Wojewodę
wniosku o dokonanie przez RDOŚ analizy pod kątem ponownej oceny oddziaływania na
środowisko - jako radni, członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Miasteczka Wilanów,
a przede wszystkim jako mieszkańcy naszej Dzielnicy, wystąpiliśmy do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska oraz Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie Regionalnej
Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko przy RDOŚ. W naszym wystąpieniu
wskazaliśmy szereg argumentów przemawiających za wzmocnieniem ochrony tej części
Wilanowa przed hałasem, świadczących o nierzetelności wykonania raportu oddziaływania
na środowisko. Dopiero po dokonaniu przez RDOŚ analizy pod kątem ponownej oceny
oddziaływania na środowisko – zleconej przez Wojewodę - nastąpi kolejna część procedury,
czyli konsultacje ze społeczeństwem. Jeżeli RDOŚ przychyli się do wniosku o powołanie
Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zostaną wykonane
ponowne symulacje hałasu, a wyniki tych analiz mogą mieć bezpośredni wpływ na poprawę
ochrony terenów wzdłuż POW. To jedna z ostatnich szans na zmianę projektu ekranowania
na odcinku 1 Zadania „B”. Wykorzystajmy tę szansę!

Pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony


Środowiska

 
Wilanów jest zielony, ale nie ma parków i skwerów
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 11:23

Wilanów to bardzo zielona dzielnica. Jednak trudno stwierdzić, że zieleni parkowej, skwerów - zieleni
miejskiej jest tu w nadmiarze. Tereny zielone to w większości prywatne działki, zamknięte rezerwaty,
park, do którego wstęp jest odpłatny. Statystyki pokazują, że pod względem dostępnych, urządzonych,

miejskich parków i skwerów Wilanów nie imponuje. Dlatego warto to zmienić. Tzw "plaża Wilanów",

park wokół Stawu Zawadowskiego, skwer przy ratuszu (ul. Klimczaka), dokończenie rewitalizacji
Jeziorka Powsinkowskiego (po zasiedzeniu brakującej działki), realizacja koncepcji parku przy Skarpie
Warszawskiej, wykorzystanie terenu przy ul. Drewny, Rosochatej, obok placu zabaw przy ul. Włóki,
tworzenie mikroskwerów i zieleńców itd.
to potencjalne możliwości.

Wpisanie tych miejsc na stałe w krajobraz Dzielnicy i ich pielęgnowanie to nasz cel.
Musimy pamiętać, że rozwój "twardej" infrastruktury miejskiej (pożądany i niezbędny) to nie wszystko.
Miarą komfortu życia jest również miejska zieleń (powierzchnia, dostępność i jakość).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 32

SMMW to pozarządowa organizacja, skupiająca mieszkańców Przedpola Wilanowskiego.

czytaj więcej>>